Sundhedsnetværket

Natur, krop og psyke: Natur-assisteret terapi - at bruge naturen som medbehandler


Dato og tid

Torsdag d. 14. september 2017 kl. 09:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 7. august 2017 kl. 23:55

Sted

Svendborg Natur og miljøskole
Skårupøre Strandvej 47
5881 Skårup
Denmark

Arrangør

Sundhedsnetværket
+45 40113373
es@redbarnet.dk

Torsdag d. 14. september kl. 9-16 i Svendborg

Kan naturen bruges som hjælpemiddel mod kriseramte mennesker? Hvad sker der med kroppen, når vi kæmper med indre dæmoner som stress, kronisk sygdom, angst eller depression og hvordan kan vi bruge naturen som redskab til at bekæmpe dem? Eller hvordan bruges det forebyggende? Det har du nu muligheden for at få mere viden om på denne temadag, hvor Simon Høegmark og Sigurd Hartvig deler deres erfaringerne med brugen af naturen, kroppen og psyken ved kurser som Vildmandskurset, ved temadage og på uddannelsen Natur, krop og psyke. Dagen bliver en blanding af teori og praksis. Du høre bl.a. om fire temaer, der har hjulpet mennesker med ovennævnte. Temadagen foregår i naturen.

De fire temaer er:

Natur og naturvejledning hvor fokusset ligger på mødet med naturfænomener, hvor der bliver fortalt hvordan dyr og planteliv kan sættes i samspil med mennesket. Ved dette tema bliver man udsat for en række sanseøvelser enten med bind for øjnene eller ikke. Disse sanseøvelser kan i samarbejde med naturen give en optimering af velvære. Opmærksomhedstræning koncentrere sig om at lære at anvende simple åndedrætsteknikker og meditationsøvelser til at arbejde med den spontane opmærksomhed. Den spontane opmærksomhed sker igennem meditationsformer, hvor der bliver vekslet mellem at være siddende, stående, gående eller liggende. Den spontane opmærksomhed bruges bl.a. ved at scanne sine omgivelser i naturen og på den måde får muligheden for at restituere. Resultatet med at anvende spontan opmærksomhed er at øge livskvaliteten og vise metoder, der kan skabe et bedre hverdagsliv. Kropsbevidsthed er et element, hvor der er fokus på anvendelser af yogaøvelser, så som balance-, krops-, og strækøvelser, hvor der er et samspil med motoriske øvelser, der har til formål at koncentrere sig om det enkelte menneskes kropforståelse. Brugen af yogaøvelser er med til at give en positiv indvirkning på det enkelte individ (sammen med yogaøvelserne vil der også blive anvendt forskellige lege som fysisk aktivitet for at få pulsen op og gang i kredsløbet). Fortælling og fællesskab er vigtige elementer i forbindelse med kurset/kurserne. Det er her den narrative metode, fortællingen, er med til at styrke et socialt fællesskab, hvor alle er lige, da man sætter ord på sine oplevelser i forbindelse med sin krise. Ved anvendelsen af den verbale fortælling kan man sætte sine egne personlige oplevelser i refleksion overfor de andre tilstedeværende modtagere, hvor disse selv har muligheden for at igangsætte indre billeder og skabe en relation til egne erfaringer (udover at fortælle sin historie, så bliver der også sunget en fællessang, da det også kan styrke fællesskabet. Det er bevist, at i flere kulturer, så styrker (fælles)sang immunforsvaret, øger humøret og giver livsglæde. Fællessang aktiverer også funktioner som vejrtrækning, rytme, koncentration og hukommelse. Ved brugen af fællessang, er det nemmere at tale eller arbejde med noget, der er svært for os). 
 

 

Program

Kl. 9-10: Morgenkaffe Der bydes velkommen med morgenkaffe. Der vil være en kort introduktion til hvad der skal ske i løbet af dagen(workshoppen) Kl. 10-13: konceptet Natur, krop og psyke Der vil være en gennemgang af konceptet via praktiske øvelser, med fokus på sansning af bla. den visuelle, kropskinæstiske, taktile og audiotive sans. Deltagerne vil opleve kurset i praksis med løbende teori.

Kl. 13.30-14.15: Oplæg om Simon Høegmarks ph.d.-projekt og anden forskning på området Simon vil fortælle om sit ph.d.-projekt som bl.a. er baseret på hvilke metoder og virkemidler, der har været involveret i forbindelse med udarbejdelsen af naturens brug på mænd, der har stået overfor en livskrise.

Kl. 14.15-15.30: Netværksmøde og erfaringsudveksling

Kl. 15.30-16:00: Opsamling og afslutning                                                                                                                                        

Det praktiske

Sted: Svendborg Natur og miljøskole, Skårupøre Strandvej 47, 5881 Skårup Fyn, Tlf: 62 23 20 70

Tilmelding: på https://natur-sundhed.nemtilmeld.dk/ Senest onsdag d. 30. august. Der er begrænset deltagerantal (max. 25) efter først-til-mølle-princippet

Medbring: Tøj og sko til udendørs brug

Målgruppe: For dig der er interesseret i at bruge naturen til at arbejde med sociale indsatser, sundhed og livskvalitet

Pris: Det koster 425,- kr. at deltage og dækker bl.a. frokost, forplejning og oplægsholdere. Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen betales det fulde beløb (dvs. fra og med torsdag d. 31. august er tilmeldingen bindende).

Spørgsmål: Kontakt Simon Høegmark, 6025 6666, simon@vinatur.dk omkring det faglige indhold eller Eva Skytte, es@redbarnet.dk, 4011 3373 omkring det praktiske.

Information om Uddannelsen Natur, krop og psyke: http://vinatur.dk/katalog/uddannelse         Eller kontakt Sigurd Hartvig Tlf: 40972047

 

Om oplægsholderne

Simon Høegmark - Naturvejleder & Foredragsholder. Afvikler af rehabiliteringstilbud i naturen for mænd med en livskrise i samarbejde med Svendborg kommune. Påbegyndt Ph.d. om naturens påvirkning på vores psyke på psykologisk institut, Syddansk Universitet i samarbejde med Naturama. Ekstern underviser på Syddansk Universitet i naturvidenskabelig formidling. Pædagogisk leder på Naturama og Fjord&bælt

T: +45 60 25 66 66, M: simon@vinatur.dk

Sigurd Hartvig - 16 års erfaring med fysisk og mental træning. Tidligere dansk mester i militær femkamp. Uddannet lærer, personlig træner, fitnessinstruktør og motorikvejleder. Arbejder bl.a. med åndedrætsteknikker og isbad terapis indvirkning på vores nervesystem. Tidligere leder af et behandlingssted for anbragte unge.

Afvikler af rehabiliteringstilbud i naturen for mænd med en livskrise i samarbejde med Svendborg kommune. Afvikler af livsstilsforløb for mænd efter konceptet ”Rigtige mænd”. Børn og baby musik og motorik i samarbejde med "babybandet" og

Børnebanditterne. Medudvikler af app babymotorik og musik.

T: +45 40 97 20 47, M: sigurd@vinatur.dk

 

 

 

 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Sundhedsnetværket
+45 40113373
es@redbarnet.dk